VIV - Dmucha˝ce, dmuchane zje┐d┐alnie, zamki, baseny z pi│eczkami, trampolina bungee, byngy

Dmucha˝ce, dmuchance, zje┐d┐alnie dmuchane

Dmuchane zje┐d┐alnie


Produkujemy pneumatyczne urz▒dzenia rekreacyjno - reklamowe zgodnie z norm▒ EN 14960.

Kilka metrˇw wspinaczki po drabince sznurowej, a potem super szybki Âlizg...
Dmuchane zje┐d┐alnie, czyli popularne dmucha˝ce ze wzglŕdu na swe ogromne rozmiary (niektˇre przekraczaj▒ 17 metrow wysokoÂci np. zje┐d┐alnia Clown SUPER GIGANT) s▒ przebojem na wielu imprezach plenerowych. Ich ogromne powierzchnie mog▒ stanowiŠ idealne miejsce do umieszczania reklam. Najwy┐szej jakoÂci materia│y, profesjonalne wykonanie i atrakcjne wzornictwo to cechy, dziŕki ktˇrym dmuchane zje┐d┐alnie ciesz▒ siŕ od wielu lat ogromnym zainteresowaniem.

* Nie wykonujemy napraw urz▒dze˝ produkcji chi˝skiej.

Zje┐d┐alnia dmuchana Pi│ka Zje┐d┐alnia dmuchana  Clown Zje┐d┐alnia dmuchana  Las Zje┐d┐alnia dmuchana Galeon Zje┐d┐alnia dmuchana  Fairy
Zje┐d┐alnia dmuchana
Pi│ka
Zje┐d┐alnia dmuchana
Clown
Zje┐d┐alnia dmuchana
Las
Zje┐d┐alnia dmuchana
Galeon
Zje┐d┐alnia dmuchana
Fairy

Zje┐d┐alnia dmuchana Clown Zje┐d┐alnia dmuchana Karaiby Zje┐d┐alnia dmuchana Rakieta Zje┐d┐alnia dmuchana Pritt Zje┐d┐alnia dmuchana D┐ungla z Active Center
Zje┐d┐alnia dmuchana
Clown SUPER
GIGANT
Zje┐d┐alnia dmuchana
Karaiby
Zje┐d┐alnia dmuchana
Rakieta
Zje┐d┐alnia dmuchana
Pritt
Zje┐d┐alnia dmuchana
D┐ungla
z Active Center

Zje┐d┐alnia dmuchana D┐ungla Zje┐d┐alnia dmuchana Aladin Zje┐d┐alnia dmuchana Winnetou Zje┐d┐alnia dmuchana Lodowiec Zje┐d┐alnia dmuchana Tygrys
Zje┐d┐alnia dmuchana
D┐ungla
Zje┐d┐alnia dmuchana
Aladyn
Zje┐d┐alnia dmuchana
Winnetou
Zje┐d┐alnia dmuchana
Lodowiec
Zje┐d┐alnia dmuchana
Tygrys

Zje┐d┐alnia dmuchana Tivoli Zje┐d┐alnia dmuchana Kubu Zje┐d┐alnia dmuchanaTutanchamon Zje┐d┐alnia dmuchana Zaj▒c Zje┐d┐alnia dmuchana Western Zje┐d┐alnia dmuchana Kubus
Zje┐d┐alnia dmuchana
Tivoli
Zje┐d┐alnia dmuchana
KubuÂ
Zje┐d┐alnia dmuchana
Tutanchamon
Zje┐d┐alnia dmuchana
Zaj▒c
Zje┐d┐alnia dmuchana
Western
Zje┐d┐alnia dmuchana
KubuÂ

Zje┐d┐alnia dmuchana Plastelina Zje┐d┐alnia dmuchana Pirat Zje┐d┐alnia dmuchana wodna Zje┐d┐alnia dmuchana OÂmiornica Zje┐d┐alnia dmuchana Space
Zje┐d┐alnia dmuchana
Plastelina
Zje┐d┐alnia dmuchana
Pirat
Zje┐d┐alnia dmuchana
wodna
Zje┐d┐alnia dmuchana
OÂmiornica
Zje┐d┐alnia dmuchana
Space

Zje┐d┐alnia dmuchana na rolkach Zje┐d┐alnia dmuchana Merlin Zje┐d┐alnia dmuchana Krokodyl Zje┐d┐alnia dmuchana Forest Zje┐d┐alnia dmuchana Titanic Zje┐d┐alnia dmuchana z band▒
Zje┐d┐alnia dmuchana
na rolkach
Zje┐d┐alnia dmuchana
Merlin
Zje┐d┐alnia dmuchana
Krokodyl
Zje┐d┐alnia dmuchana
Forest
Zje┐d┐alnia dmuchana
Titanic
Zje┐d┐alnia dmuchana
z band▒
..............................................................................................................................................................................................................................................................
VIV Ltd. © 2007-07-04
Mapa serwisu